نیل آذین به منظور آگاهی از کاربرد هر کدام از سر سوهان ها “دسته بندی کاربردی” زیر را تهیه کرده است که به شما در انتخاب و خرید نوع سر سوهان مناسب کمک می کند.

جهت برداشتن و کات کردن مواد

جهت تراشیدن و برداشتن مواد

 • نقره ای : کد۷۹ | کد۹۶ | کد۱۰۳ | کد۱۲۵ | کد۱۲۶ | کد۱۲۲ | کد۱۰۶ | کد۹۲

جهت یک دست کردن و برداشتن مواد با حجم کم

 • نقره ای: کد۷۵ | کد۷۷ | کد۹۰ | کد۹۱ | کد۹۳ | کد۹۵ | کد۱۰۹ | کد۱۲۳
 • کروم: کد۲۲۵ | کد۲۳۳ | کد۲۳۶ | کد۲۷۸

جهت یک دست کردن و برداشتن مواد با حجم بیشتر

 • نقره ای: کد۷۶ | کد۷۸ | کد۸۸ | کد۸۹ | کد۹۴ | کد۸۰ | کد۸۱ | کد۹۷ | کد۱۰۰ | کد۱۰۲ | کد۱۲۰ | کد۱۲۴
 • سرامیکی ویلسون: کد۱۱ | کد۱۲ | کد۱۳ | کد۱۴ | کد۱۸ | کد۱۹ | کد۲۰ | کد۳۵ | کد۳۶ | کد۳۷ | کد۳۸ | کد۳۹
 • کروم: کد۲۲۴ | کد۲۲۶ | کد۲۳۲ | کد۲۳۵ | کد ۲۳۷ | کد۲۳۸ | کد۲۷۹

جهت دورگیری مواد روی ناخن با حجم کم

 • نقره ای: کد۵۷ | کد۵۹ | کد۶۱ | کد۱۰۵ | کد۱۰۷ | کد۱۱۱ | کد۱۱۴ | کد۱۱۶ | کد۱۱۸
 • کروم: کد۲۲۷ | کد۲۲۹ | کد۲۵۳ | کد۲۵۵ | کد۲۵۶ | کد۲۵۸ | کد۲۶۰

جهت دورگیری مواد روی ناخن با حجم بیشتر

 • نقره ای: کد۵۵ | کد۵۶ | کد۵۸ | کد۶۰ | کد۶۲ | کد۸۷ | کد۹۹ | کد۱۰۴ | کد۱۰۸ | کد۱۱۰ | کد۱۱۲ | کد۱۱۳ | کد۱۱۵ | کد۱۱۷
 • سرامیکی ویلسون: کد۲۷ | کد۲۸ | کد۲۹ | کد۳۰ | کد۳۱ | کد۳۲ | کد۳۳ | کد۴۴ | کد۴۶ | کد۴۸
 • کروم: کد۲۲۸ | کد۲۳۰ | کد۲۳۱ | کد۲۵۴ | کد۲۵۷ | کد۲۵۹ | کد۲۶۱

جهت یک دست کردن و دورگیری مواد روی ناخن با حجم کم

 • نقره ای: کد۶۳ | کد۶۵ | کد۶۷ | کد۶۹ | کد۷۱ | کد۸۶ | کد۹۸
 • کروم: کد۲۳۹ | کد۲۴۵ | کد۲۴۸ | کد۲۵۱ | کد۲۷۶ | کد۲۸۰

جهت یک دست کردن و دورگیری مواد روی ناخن با حجم بیشتر

 • نقره ای: کد۵۲ | کد۵۴ | کد۶۴ | کد۶۶ | کد۶۸ | کد۷۰ | کد۷۲ | کد۸۳ | کد۸۴ | کد۸۵ | کد۱۱۹ | کد۱۲۱
 • کروم: کد۲۴۰ | کد۲۴۱ | کد۲۴۶ | کد۲۴۷ | کد۲۴۹ | کد۲۵۰ | کد۲۵۲ | کد۲۷۷ | کد۲۲۱ | کد۲۲۲ | کد۲۲۳ | کد۲۹۳ | کد۲۹۴

جهت مانیکور ناخن طبیعی و دورگیری مواد روی ناخن با حجم کم

 • کروم: کد۲۶۲ | کد۲۶۴ | کد۲۶۶ | کد۲۶۸ | کد۲۷۰ | کد۲۷۱ | کد۲۷۲

جهت مانیکور ناخن طبیعی و دورگیری مواد روی ناخن با حجم بیشتر

 • کروم: کد۲۶۳ | کد۲۶۵ | کد۲۶۷ | کد۲۶۹ | کد۲۷۲ | کد۲۷۳ | کد۲۷۵

جهت دیزاین ناخن از جمله یونیکورن و دورگیری مواد روی ناخن

جهت پدیکور ناخن

جهت تراشیدن، برداشتن، یک دست کردن، دورگیری مواد روی ناخن با حجم کم

جهت تراشیدن، برداشتن، یک دست کردن، دورگیری مواد روی ناخن با حجم بیشتر

سوالی دارید؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم